THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Saturday, May 9, 2009

Contoh folio sejarah(sekolah saya)

contoh folio sejarah sekolah .....................
senarai kandungan
penghargaan
pendahuluan
objektif kajian
kaedah kajian
hasil kajian
rumusan
lampiran
rujukanpenghargaan

saya- nama -dari tingkatan -kelas-ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menyiapkan dan menjayakan kerja kursus sejarah ini .Pertamanya ,saya ingin menggucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa iaitu En. (nama bapa) dan Pn. (nama ibu) yang telah memberi saya dorongan dan bantuan serta mengeluarkan pembelanjaan untuk menjalankan kajian ini .Kedua, terima kasih kepada diucapkan kepada guru sejarah saya iaitu(guru kelas) yang telah memberi saya tunjuk ajar dan bimbingan dalam merancang dan melaksanakan kerja kursus ini .akhir sekali ,ribuan terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan kerana telah memberi bantuan dan dorongan sepanjang kajian ini dilaksanakan dan disiapkan
pendahuluan
objektif kajian

Saya dapat mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah dari mula ianya ditubuhkan sehinggalah sekarang.
Saya dapat mengenali nama,lambang,logo,lagu,visi,misi,dan sebagainya yang ada kaitan dengan sekolah.
Selain itu,saya dapat menguasai kemahiran mencari,mengumpul,merekod,dan menganalisa maklumat mengenai sekolah.
Melalui kajian ini,dapat memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah.
Seterusnya dapat mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama warga sekolah yang lain.
kaedah kajian
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

1. Keadah menemu bual orang sumber
Saya telah menemu bual dua orang sumber yang menpunyai pengatuhuan
tentang sejarah sekolah.Beliau sudi berkongsi maklumat dengan saya
2. Kaedah buku/majaalah teras sekolah
Saya telah membuat rujukan dari majalah rasmi sekolah dan bahan-bahan
bercetak yang lain yang pernah diterbitkan oleh pihak sekolah
3. Kaedah analisis
Semua data dan maklumat yang diperolehi daripada orang sumberdan segala
bahan akan dianalisis terlebih dahulu.segala maklumat adlah tepat ,tidak
berlaku percanggahan dan pemalsuan fakta tentang fakta sekolah
4. Kajian penyelidikan pusat sumber sekolah
Saya membuat rujukan daripada buku ilmiah ,akbar dan majalah di pss yang
telah membantu saya menyiapkan kerja kursus ini .
5. Pemerhatian sekeliling sekolah
Saya telah membuat pemermahatian di sekitar kawasan sekolah dan
merakamkan beberapa keping gambar keadaaan sekolah yang terkini yang
boleh dibandingkan dengan keadaan asal sekolah ketika ini mula ditubuhkan hasil kajian
(visi )
(misi)
(budaya sekolah)
(piagam sekolah )
(falsafah sekolah )
lencana sekolah dan makna
lagu sekolah
latar belakang sekolah
kemudahan asas yang disediakan '
sejarah penubuhan pendidikan khas
sejarah pibg sekolah
pelan kedudukan blok
bendera sekolah dan makna
kedudukan sekolah di peta
biodata pengetua dan guru

rumusan
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Setelah bertungkus-lumus ,akhirnya kajian ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan .banyak yang dapat dipelajari daripada kajian yang telah dilaksanakan .melalui kajian ini ,saya berbangga kerana bersekolah di sekolah menengah kebangsaan sungai kapar indah ini kerana;
Mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi dan berwibawa .peranan guru sangat penting bagi memastikan kejayaan intitusi sekolah sebagai pemangkin budaya ilmu dikalangan pelajar dan marsyarakat.
Sentiasa mengenang dan menghargai jasa guru dan orang lain yang sama sama berusaha membentuk generasi berilmu untuk membangunkan bangsa dan negara.
Mengetahui dengan lebih mendalam mengenai sejarah sekolah .ini dapat menanam rasa setia dan bangga dengan identiti sekolah seterusnya meyedari bahawa mengekalkan kemegahan dan kecemerlangan sekolah merupakan tanggungjawap bersama semua pihak
Sekolah ini juga menyediakan pelbagaikan pelbagai kemudahan yang mencukupi dan selesa untuk semua warga sekolah sepatutnya merasa bersyukur dan memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan sebaik mungkin
Sentiasa berusaha meningkatkan pencapaian diri dari aspek akademik ,kokurikulum dan sebagainya untuk meningkatkan imej sekolah di mata marsyarakat
Sekolah ini adalah sekolah yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti melayu,cina,india dan sebagainya .Ini memberi peluang kepada semua pelajar bersama-sama menjalankan hubungan yang erat dan mesra ke arah mencapai tujuan dan maklamat perpaduan nasional.
lampiran (gambar sekolah )

0 comments: